Elementos constructivos- Pared exterior - awropi02b
 
 


Seccion tipo
[vista adicionales]

Última actualización 23.08.2017/hfa.plb
Pared exterior: Estructura de entramado de madera, No ventilada, Con hueco de instalaciones, Enfoscada

Materiales utilizados en la tipología constructiva, Sección descriptiva de los materiales
(del exterior al interior, dimensiones en milímetros)

  Espesor Materiales de construcción  λ   μ min - max   ρ   c  Reaccion al fuego
EN
 4.0 Mortero de cal-yeso   1,000  10 - 35  2000  1,130   A1
*   Poliestireno EPS-F [0,040]   0,040  20 - 50  17  1,450   E
 20.0 Placa de fibra-yeso (2x10 mm)  0,320  21  1000  1,100   A2
*   Entramado de madera (60/..; e=*)  0,120  50  450  1,600   D
*   Aislamiento            
 12.5 Placa de fibra-yeso   0,320  21  1000  1,100   A2
  Barrera de vapor sd ≥ 13m       1000     
*   Madera de abeto rastreles perpendiculares (a=400) o rastreles paralelos  0,120  50  450  1,600   D
*   Material constructivo variable          
 12.5 GKF - Placa de yeso laminado o  0,250  10  800  1,050   A2
 12.5 Placa de fibra-yeso   0,320  21  1000  1,100   A2
   
               
  Variaciones del elemento constructivo

No. Espesor de capa Nota Comportamiento al fuego Comportamiento termico Comportamiento acústico Valor ecológico Masa HTMLPDF
  B* D* E* H* I* Σ   REI U [W/(m²K)] mw,B,A [kg/m²] Transmisión Ln,w(Cl) Rw(C,Ctr) OI3Kon m [kg/m²]   
00   50,0  160,0  160,0  40,0  40,0  299,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,17  20,1  apropiado  –  47(-2,-5)  7,2  63,3   awropi02b-00  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
01   50,0  120,0  120,0  40,0  40,0  259,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,20  19,9  apropiado  –  46(-2,-5)  4,7  60,8   awropi02b-01  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
02   50,0  160,0  160,0  40,0    299,0  e=625 ; I= sin aislamiento
I=Cámara de aire 
60  0,19  28,0  apropiado  –  46(-2,-5)  5,0  62,8   awropi02b-02  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
03   50,0  200,0  200,0  40,0  40,0  339,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,15  20,3  apropiado  –  48(-2,-5)  9,8  65,8   awropi02b-03  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
04   50,0  240,0  240,0  40,0  40,0  379,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,13  20,4  apropiado  –  49(-2,-5)  12,3  68,3   awropi02b-04  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
05   50,0  200,0  200,0  80,0  80,0  379,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,13  17,2  apropiado  –  48(-2,-5)  12,0  68,9   awropi02b-05  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
06   50,0  240,0  240,0  80,0  80,0  419,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,12  17,3  apropiado  –  49(-2,-5)  14,5  71,4   awropi02b-06  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
07   50,0  160,0  160,0  40,0  40,0  299,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,035; R=50] 
60  0,16  19,6  apropiado  –  48(-2,-5)  32,6  69,4   awropi02b-07  
E/I = Fibra de vidrio [0,035; R=50]
08   50,0  160,0  160,0  40,0  40,0  299,0  e=625
I=Lana de roca [0,038; R=33] 
60  0,17  20,1  apropiado  –  47(-2,-5)  9,8  66,4   awropi02b-08  
E/I = Lana de roca [0,038; R=33]
09   50,0  160,0  160,0  40,0  40,0  299,0  e=625
I=Fibra de celulosa [040; E] 
60  0,17  20,1  apropiado  –  47(-2,-5)  0,6  70,3   awropi02b-09  
E = Fibra de celulosa [0,040; R=55]
10   50,0  160,0  160,0  40,0  40,0  299,0  e=625
I=Lana de oveja [0,041; R=26] 
60  0,19  20,7  apropiado  –  47(-2,-5)  -1,6  63,3   awropi02b-10  
E/I = Lana de oveja [0,041; R=26]
11   50,0  160,0  160,0  40,0  40,0  299,0  e=400
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,18  20,1  apropiado  –  47(-2,-5)  6,9  67,5   awropi02b-11  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
12   160,0  160,0  160,0  40,0  40,0  409,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,12  20,2  apropiado  –  47(-2,-5)  19,9  65,2   awropi02b-12  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
13   50,0  160,0  160,0  40,0  40,0  299,0  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,17  20,1  apropiado  –  50(-2,-5)  7,2  63,3   awropi02b-13  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]