Elementos constructivos- Pared exterior - awropi18a
 
 


Seccion tipo
[vista adicionales]

Última actualización 20.11.2014/hfa.plb
Pared exterior: Estructura de entramado de madera, No ventilada, Con hueco de instalaciones, Enfoscada

Materiales utilizados en la tipología constructiva, Sección descriptiva de los materiales
(del exterior al interior, dimensiones en milímetros)

  Espesor Materiales de construcción  λ   μ min - max   ρ   c  Reaccion al fuego
EN
 7.0 Mortero de cal-yeso   1,000  10 - 35  2000  1,130   A1
*   Panel aislante de fibra de madera   0,055  5 - 7  200  2,100   E
 24.0 Madera de abeto revestimiento sin juntas de separación  0,130  50  500  1,600   D
*   Entramado de madera (60/..; e=*)  0,130  50  500  1,600   D
*   Aislamiento            
 24.0 Madera de abeto revestimiento sin juntas de separación  0,130  50  500  1,600   D
  Barrera de vapor sd ≥ 7m       1000     
*   Madera de abeto rastreles perpendiculares (a=400) o rastreles paralelos  0,130  50  500  1,600   D
*   Material constructivo variable          
 12.5 GKF - Placa de yeso laminado o  0,250  10  800  1,050   A2
 12.5 Placa de fibra-yeso   0,320  21  1000  1,100   A2
   
               
  Variaciones del elemento constructivo

No. Espesor de capa Nota Comportamiento al fuego Comportamiento termico Comportamiento acústico Valor ecológico Masa HTMLPDF
  B* D* E* H* I* Σ   REI U [W/(m²K)] mw,B,A [kg/m²] Transmisión Ln,w(Cl) Rw(C,Ctr) OI3Kon m [kg/m²]   
00   60  160  160  40  40  327,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,17  19,8  apropiado  –  52(-3,-10)  10,8  76,2   awropi18a-00  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
01   60  120  120  40  40  287,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,19  19,6  apropiado  –  51(-3,-10)  8,2  73,6   awropi18a-01  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
02   60  160  160  40    327,5  e=625 ; I= sin aislamiento
I=Cámara de aire 
60  0,19  30,1  apropiado  –  51(-3,-10)  8,5  75,6   awropi18a-02  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
03   60  200  200  40  40  367,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,15  20,0  apropiado  –  53(-3,-10)  13,3  78,7   awropi18a-03  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
04   60  240  240  40  40  407,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,13  20,1  apropiado  –  54(-3,-10)  15,8  81,2   awropi18a-04  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
05   60  200  200  80  80  407,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,13  16,4  apropiado  –  53(-3,-10)  15,5  81,7   awropi18a-05  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
06   60  240  240  80  80  447,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,12  16,4  apropiado  –  54(-3,-10)  18,0  84,2   awropi18a-06  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
07   60  160  160  40  40  327,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,035; R=50] 
60  0,15  19,1  apropiado  –  53(-3,-10)  36,1  82,3   awropi18a-07  
E/I = Fibra de vidrio [0,035; R=50]
08   60  160  160  40  40  327,5  e=625
I=Lana de roca [0,038; R=33] 
60  0,17  19,9  apropiado  –  52(-3,-10)  13,3  79,3   awropi18a-08  
E/I = Lana de roca [0,038; R=33]
09   60  160  160  40  40  327,5  e=625
I=Fibra de celulosa [040; E] 
60  0,17  19,8  apropiado  –  52(-3,-10)  4,1  83,2   awropi18a-09  
E/I = Fibra de celulosa [0,040; R=55]
10   60  160  160  40  40  327,5  e=625
I=Lana de oveja [0,041; R=26] 
60  0,18  20,6  apropiado  –  52(-3,-10)  1,9  76,2   awropi18a-10  
E/I = Lana de oveja [0,041; R=26]
11   60  160  160  40  40  327,5  e=400
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,17  19,7  apropiado  –  52(-3,-10)  10,4  80,3   awropi18a-11  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
12   40  160  160  40  40  307,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,18  19,8  apropiado  –  52(-3,-10)  5,0  71,2   awropi18a-12  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
13   100  160  160  40  40  367,5  e=625
I=Fibra de vidrio [0,040; R=16] 
60  0,15  19,8  apropiado  –  53(-3,-10)  22,2  86,2   awropi18a-13  
E/I = Fibra de vidrio [0,040; R=16]