Elementos constructivos- Pared exterior - awropo13a
 
 


Seccion tipo
[vista adicionales]

Última actualización 30.08.2017/hfa.plb
Pared exterior: Estructura de entramado de madera, No ventilada, Cin hueco de instalaciones, Enfoscada

Materiales utilizados en la tipología constructiva, Sección descriptiva de los materiales
(del exterior al interior, dimensiones en milímetros)

  Espesor Materiales de construcción  λ   μ min - max   ρ   c  Reaccion al fuego
EN
 4.0 Mortero de cal-yeso   1,000  10 - 35  2000  1,130   A1
*   Material constructivo variable          
 15.0 MDF   0,140  11  600  1,700   D
*   Entramado de madera (60/160; e=*)  0,120  50  450  1,600   D
*   Aislamiento            
 15.0 OSB   0,130  200  650  1,700   D
  Barrera de vapor sd ≥ 9m       1000     
 12.5 GKF - Placa de yeso laminado o  0,250  10  800  1,050   A2
 12.5 Placa de fibra-yeso   0,320  21  1000  1,100   A2
   
               
  Variaciones del elemento constructivo

No. Espesor de capa Nota Comportamiento al fuego Comportamiento termico Comportamiento acústico Valor ecológico Masa HTMLPDF
  B* D* E* Σ   REI U [W/(m²K)] mw,B,A [kg/m²] Transmisión Ln,w(Cl) Rw(C,Ctr) OI3Kon m [kg/m²]   
00   50,0  160,0  160,0  256,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,20  27,2  apropiado  –  44(-2,-6)  11,3  46,6   awropo13a-00  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
01   50,0  120,0  120,0  216,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,23  27,4  apropiado  –  43(-2,-6)  8,8  44,1   awropo13a-01  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
02   50,0  200,0  200,0  296,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,17  27,2  apropiado  –  45(-2,-6)  13,8  49,1   awropo13a-02  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
03   50,0  240,0  240,0  336,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,15  27,1  apropiado  –  46(-2,-6)  16,4  51,6   awropo13a-03  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
04   50,0  160,0  160,0  256,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,18  27,2  apropiado  –  45(-2,-6)  31,8  51,6   awropo13a-04  
E = Fibra de vidrio [0,035; R=50]
05   50,0  160,0  160,0  256,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,20  27,2  apropiado  –  44(-2,-6)  13,4  49,1   awropo13a-05  
E = Lana de roca [0,038; R=33]
06   50,0  160,0  160,0  256,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,20  27,2  apropiado  –  44(-2,-6)  5,9  55,2   awropo13a-06  
E = Fibra de celulosa [040; E]
07   50,0  160,0  160,0  256,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,21  27,3  apropiado  –  44(-2,-6)  4,9  46,6   awropo13a-07  
E = Lana de oveja [0,041; R=26]
08   50,0  160,0  160,0  256,5  e=400
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,21  28,1  apropiado  –  44(-2,-6)  11,0  50,8   awropo13a-08  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
09   160,0  160,0  160,0  366,5  e=625
B=Poliestireno EPS-F [0,040] 
60  0,13  27,4  apropiado  –  44(-2,-6)  24,3  48,5   awropo13a-09  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]
10   50,0  160,0  160,0  256,5  e=625
B=Poliestireno elástico FS 
60  0,20  27,2  apropiado  –  47(-2,-6)  11,3  46,6   awropo13a-10  
E = Fibra de vidrio [0,040; R=16]